Privacy policy

Dierenartsenpraktijk Perbeemd gevestigd aan Sint Lenaartseweg 67, 2990 Loenhout, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement.

 

Contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Perbeemd
Sint Lenaartseweg 67, 2990 Loenhout, België
32 3 669 58 55
dierenarts@perbeemd.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenartsenpraktijk Perbeemd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

 • Locatiegegevens;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijketoestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dierenarts@perbeemd.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenartsenpraktijk Perbeemd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 • Dierenartsenpraktijk Perbeemd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenartsenpraktijk Perbeemd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenartsenpraktijk Perbeemd) tussen zit. Dierenartsenpraktijk Perbeemd gebruikt de volgende computerprogramma’s of-systemen:

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Dierenartsenpraktijk Perbeemd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor alle gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartsenpraktijk Perbeemd verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Perbeemd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenartsenpraktijk Perbeemd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dierenartsenpraktijk Perbeemd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Cookie Policy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk Perbeemd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dierenarts@perbeemd.be. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierenartsenpraktijk Perbeemd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenartsenpraktijk Perbeemd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dierenarts@perbeemd.be.

 

Contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Perbeemd
Sint Lenaartseweg 67
2990 Loenhout

Volg ons op social media

Openingstijden

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
enkel spoed
enkel spoed

Medicatie

Ophalen van bestellingen kan tijdens de openingsuren.

WhatsApp-service: stuur een bericht voor het plaatsen van een bestelling:

Spoedgevallen

Wij zijn permanent bereikbaar voor spoedgevallen.